Naar inhoud

Grondwater

Verschillende gebieden in Edegem hebben te kampen met een hoge grondwaterstand. Heel wat oppervlakten zijn verhard zodat wij over te weinig buffer/infiltratiegebieden beschikken. Dit geeft aanleiding tot wateroverlast. Om de gevolgen van inrichtingsplannen correct in te schatten (watertoets) hebben wij een grondwatermodellering voor heel onze gemeente uitgevoerd.

 

De Formatie van Berchem, een zandpakket, dagzoomt in Edegem (zandleem). Daaronder ligt op vrij geringe diepte de Formatie van Boom, een quasi ondoordringbaar kleipakket. Aan de bron van de Edegemse Beek bestaat de bodem uit alluviale klei. Aangezien de bovenlaag in het grootste deel van de gemeente zanderig is, dringt water op plaatsen waar de grond nog niet verhard is gemakkelijk in de bodem door. Verontreinigingen dringen echter ook gemakkelijk de bodem in. De kwetsbaarheid van het grondwater varieert hierdoor van matig kwetsbaar tot zeer kwetsbaar.

Download onderaan de legende en kaart met de gemiddelde grondwaterstand in Edegem.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's