Naar inhoud

Zoneringsplan

Als inwoner sta je er misschien niet bij stil maar het afvalwater dat je loost moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. Voor deze behandeling zijn er grofweg 2 opties:
- het afvalwater wordt opgevangen in een riool en de gemeente/rioolbeheerder of het gewest staat in voor verdere zuivering;
- je bent verplicht dit zelf te doen.

Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin je woont.
Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone je woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode 2006-2008.

Per zuiveringszone ben je dan als burger, als gemeente, of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen.
Deze maatregelen zijn per actor en per zone terug te vinden op dit geoloket
 

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's