Naar inhoud

Waterlopen in Edegem

Edegem beschikt over twee waterlopen van de 2de categorie met name de Edegemse beek (grens Kontich) en de Kleine Struisbeek (grens Mortsel – Wilrijk). Daarnaast beschikt de gemeente slechts over één waterloop 3de categorie t.h.v. Hof Ter Linden – Graaf de Granvellelaan (Molenloop-west). Verder zijn er nog wel baangrachten, restanten van vroegere waterlopen (Dorpsloop en Molenloop-oost) en stilstaande wateren (visvijver Romeinse Put, Arendsnest, Fort 5).  

Door de sterke verstedelijking en verkaveling zijn heel wat waterlopen verdwenen, ingebuisd of aangesloten op de openbare riolering. Heel wat hemelwater komt door de hoge verhardingsgraad en het ontbreken van een gescheiden stelsel nu terecht in de openbare riolering wat aanleiding kan geven tot lokale wateroverlast.  

De Edegemse beek en de Kleine Struisbeek voldoen niet aan de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater.  
Dowload onderaan de resultaten van de 'Monitoring Oppervlaktwater'.   

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's