Naar inhoud

Slim fietsen door Hove-Edegem-Mortsel: het HEM-project

HEM is een project in samenwerking met gemeente Hove, stad Mortsel en de lokale fietsersbondafdelingen. 

HEM staat voor Hove, Edegem en Mortsel.
Drie gemeentes die dicht bij elkaar liggen en goed met elkaar verbonden zijn.
Een gouden driehoek. Niet enkel qua wegennet, maar ook qua visie op fietsen. 
Ze maakten een een kaart met slimme wegen voor fietsers en voetgangers waar het STOP principe centraal staat (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer of Personenwagen): de Slimmewegenkaart! 
 
Wat staat erop de Slimmewegenkaart?

  • doorgaande fietsroutes (in het rood), waarlangs je snel een zekere afstand overburgt. Vaak zijn dat de doorgaande wegen met eerder druk verkeer of routes langs een spoorweg
  • alternatieve fietsroutes (in het groen), ideaal als je tijd hebt om van je tochtje te genieten. Deze routes lopen langs rustige (om)wegen
  • binnenwegen (in het grijs), bijvoorbeeld parken waar je mag doorfietsen en fietstunneltjes
  • moeilijke oversteekplaatsen (omcirkeld), waar je extra moet uitkijken

Opgelet! In gemeente Edegem is de voorraad van de slimmewegenkaart momenteel uitgeput.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's