Naar inhoud

Nosissa

foto

2004: Veerle en Lea gaan naar Kaapstad om te helpen bij 'Golden Girls', een tehuis waar gehandicapte en verlaten kinderen worden opgevangen. Op het thuisfront richten we vzw Nosissa op om de financiële steun die spontaan toekomt te organiseren.

2006: 'Golden Girls' moet op eigen benen staan maar dat is geen succesverhaal.
vzw Nosissa adopteert het project Sterreweg voor gehandicapte kinderen.

2007: Lea en Kobe maken in Gondar Ethiopië kennis met Nigisti en haar shelter voor straatkinderen. Lea en Kobe besluiten voor onbepaalde duur te blijven helpen.
vzw Nosissa begint aan de fondsenwerving om alles te bekostigen.

2008-2009: alle aandacht gaat naar Yenege Tesfa.

Visie
De uitgaven worden zoveel mogelijk ter plaatse gemaakt. Op die manier wordt de hulp gegeven aan een hele gemeenschap. Elke euro die Nosissa ontvangt wordt 100% doorgestort naar de projecten.

Missie
Openstaan voor elk project waarmee men de onfortuinlijke medemens kan helpen hier in België of waar ook ter wereld.

In Edegem...
... helpt Nosissa bij georganiseerde activiteiten waarbij sensibilisatie gekoppeld wordt aan fondsenwerving.

Meer weten over vzw Nosissa?

Contactgegevens
Wilfried Van Bouwel
Hazeschransstraat 40
2650 Edegem T
Tel.03 440 49 57
E-mail: vzwnosissa@hotmail.com

Praktisch

Internationale solidariteit

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel. 03 289 26 50
e-mail: solidariteit@edegem.be