Naar inhoud

Chico Latino

foto

Chico Latino is een educatief project voor Peruaanse kinderen. Onderwijs is de basis voor een goede toekomst. Chico Latino wil deze kinderen die kans geven. Want goed onderwijs is een kinderrecht. Met opleidingen en educatieve spelen ondersteunt Chico Latino projecten in achtergestelde wijken en bergdorpen.

Visie
In een land met harde socio-economische realiteit willen we kinderen de kans geven op een betere toekomst. In de praktijk betekent dit dat je hen leert zelfstandig denken, hun creativiteit stimuleert en inzicht geeft in probleemoplossend denken. Op een praktische, participatieve benadering proberen we dit te bereiken. Chico Latino heeft daarom als motto: “Al spelend leren!”

Activiteiten in België

  • Organisatie van financiële acties en sponsoring zoals het jaarlijkse Chico Latino-feest Maar ook benefietacties en verkoop van Peruaans artisanaat op verschillende jaar-en kerstmarkten.
  • Sensibilisering van de Belgische bevolking door voordrachten aan verenigingen, acties in scholen en infoavonden voor geïnteresseerden.
  • De pedagogische werkgroep verzamelt en selecteert educatief speelgoed.
  • Werkgroep vrijwilligers selecteert gemotiveerde jongeren en ouderen die zich in Peru willen inzetten.

Meer weten over Chico Latino?

Contactgegevens

Hilde Coeckelberghs
Wattiezplaats 12
2650 Edegem
Tel.03 449 38 77
E-mail: hilde.coeckelberghs@gmail.com

 

Praktisch

Internationale solidariteit

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel. 03 289 26 50
e-mail: solidariteit@edegem.be