Naar inhoud

Greenland, voormalige bedrijfssite RECO

Met de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘BPA nr. 9 Fort 5 - Terlinden’ op 22/9/2006 werd de omvorming naar woongebied van de verlaten bedrijfszone van de voormalige boterfabriek RECO aan de Omheininglei een feit. De gesprekken voor realisatie van een woonproject zijn reeds enkele jaren aan de gang en op 28 augustus 2009 diende eigenaar Verlat Immobiliën NV een aantal stedenbouwkundige aanvragen in, meer bepaald voor

  • de woningen en appartementen in het binnengebied
  • de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken
  • de 2 woningen gelegen op het adres Omheininglei 10 en 16
  • de woning aan de Oude-Godstraat

Op het programma staat de realisatie van 33 appartementen en 20 woningen waaronder 7 sociale koopwoningen rondom een gemeenschappelijk plein.  Onder de appartementen is een ondergrondse parking voorzien, voor zowel de woningen als de appartementen. Dit maakt dat het gehele binnengebied autovrij is. Uiteraard kunnen de bewoners de wagen voor korte tijd stallen (verhuis, boodschappen,…) en is het binnengebied vrij toegankelijk voor de hulpdiensten. De ontsluiting van de nieuwe woonwijk gebeurt via de Omheininglei. Er wordt voorzien in een voetgangers- en fietsverbinding naar de Oude-Godstraat en de Gerard De Cremerstraat.

In het voorjaar van 2010 volgt wellicht een openbaar onderzoek en een hoorzitting waarbij het project uitgebreid zal worden toegelicht.

Hebt u meer concrete vragen over inhoud, realisatie en timing van het project?

projectontwikkelaar VERLAT Immobiliën NV uit 2000 Antwerpen, Willem Ogierplaats 5, contactpersoon: de heer Jos Dombrée, verlat.immobilien@skynet.be, 03 225 21 12, 0475 61 73 13

Wenst u meer inlichtingen over de 7 sociale koopwoningen?

C.V. De Ideale Woning
Diksmuidelaan 276
2600 Antwerpen-Berchem
Tel. 03 320 29 70
Fax 03 366 08 57

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's