Naar inhoud

Mechelsesteenweg, Buyzeghemhof

De terreinen achter JBC/E5 Mode aan de Mechelsesteenweg sluiten aan bij de bestaande woonwijk van Buizegem en reiken tot de woningen van de Buizegemlei en de Rotenaard. Ze zijn eigendom van Alloeckx.

Het gebied krijgt 2 bestemmingen. De zone aan de Mechelsesteenweg (ongeveer 0.7ha groot) blijft voorbestemd voor kantoren en winkels. In de achterste zone (ongeveer 1.3ha groot) komen 2 appartementsgebouwen van 3 bouwlagen langs een nieuw aan te leggen plein.

Er worden 125 appartementen voorzien, waarvan 12 sociale koopappartementen 

Het project is zo goed als autovrij:

Elk appartementsblok, behalve dat van de sociale koopappartementen, wordt voorzien van een ondergrondse parking. Zo zijn er 122 ondergrondse parkeerplaatsen voor 113 appartementen. Verder worden er bovengronds 30 parkeerplaatsen voor bezoekers voorzien. Bovengronds zouden er enkel occasioneel auto’s mogen rijden: bezoekers, hulpdiensten, verhuiswagens,… Van de eigenaars wordt verwacht dat ze hun auto steeds ondergronds parkeren.

De ontsluiting van de nieuwe woonzone gebeurt via de Mechelsesteenweg. De omliggende straten zullen bijgevolg weinig hinder ondervinden van het toenemende verkeer. Er wordt achteraan op het terrein aansluitend op de Rotenaard een voet- en fietsverbinding voorzien. Op die manier wordt de link gelegd met de bestaande wijk en de winkels op het Sint-Goriksplein.

Bij elke woning is buitenruimte belangrijk, ook bij appartementen. In dit woonproject beschikken de bewoners van het gelijkvloers in de meeste gevallen over een private tuin, de bewoners van de eerste verdieping over een terras en de bewoners van de 2e verdieping over een dakterras.

Hoe ver staat het met de vergunningen?

  • de verkavelingsvergunning werd afgeleverd op 25 mei 2009 samen met de stedenbouwkundige vergunning voor de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken
  • op 27 augustus 2009 werd de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de sloop van de bedrijfshallen in het binnegebied
  • op 5 oktober 2009 werd de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de bouw van 41 appartementen (lot 1) met ondergrondse parkeergarage
  • op 16 november 2009 werd de stedenbouwkundige vergunning voor de sloop van het bestaande winkelgebouw en het bouwen van 3 grootwinkels en 2 appartementen afgeleverd
  • de stedenbouwkundige vergunning voor de appartementen van lot 2 zal pas afgeleverd worden nadat het ruimtelijke uitvoeringsplan ‘RUP gedeeltelijke herziening BPA nr. 6 BPA Buizegem’ definitief is goedgekeurd. Deze goedkeuring wordt verwacht in het voorjaar van 2010.

Meer informatie op www.alloeckx.com of Alloeckx nv, Oude Godstraat 2, 2650 Edegem, tel: 03 458 03 00, fax: 03 458 59 89, info@alloeckx.com

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's