Naar inhoud

Drie Eikenstraat, voormalige parking Supertransport, terrein Zuid

De parking van het voormalige terrein Supertransport op de hoek van de Drie Eikenstraat en de Joe Englishlaan is eigendom van Condominium Vastgoed.

Hier beweegt wat!

Op 22 december 2008 leverde het college van burgemeester en schepenen de verkavelingsvergunning en stedenbouwkundige vergunning voor aanleg van bijhorende wegen-, riolerings- en omgevingswerken af. De site biedt plaats voor 113 woongelegenheden: 20 gesloten woningen, 28 halfopen woningen, 46 appartementen en 19 sociale koopappartementen. Op 29 juni 2009 leverde het college van burgemeester en schepenen de stedenbouwkundige vergunning af voor de bouw van 48 woningen met garage. De stedenbouwkundige aanvraag voor de bouw van de appartementen is nog lopende, de vergunning wordt verwacht in het voorjaar van 2010. Na de zomer van 2009 is men gestart met de aanleg van de wegenis.

In het voorjaar van 2009 startte de eigenaar met de verkoop van de woningen en appartementen.

Voor meer informatie kan u terecht bij www.genius-condominium.be

Condominium Vastgoed
Godefriduskaai 18 bus 62
2000 Antwerpentel. +32 (0)3 226 69 06
fax +32 (0)3 226 53 65
info@condominium.be

Voor vragen over de sociale koopappartementen richt u zich best tot De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276 2600 Antwerpen-Berchem, tel. 03 320 29 70

Praktisch

Diensten
Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's