Naar inhoud

Stronken/wortels

 fractie stronken en wortels

belangrijkste scheidingsregels 

TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

wortels (zonder zand of grond)
stronken 
grond en stenen
(timmer)hout (bv. houten palen en afsluitingen)
metaal
keukenafval: groente- en fruitafval, etensresten
graszoden
pompoenen
Maak zakken steeds leeg!

Praktisch

Diensten
Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK