Naar inhoud

Zwerfvuil

De dienst uitvoering heeft een tweetal milieuwachters in dienst.

Die zorgen er elke dag weer voor dat de straten worden vrijgemaakt van allerhande zwerfvuil.

Let wel: dat we milieuwachters hebben, betekent niet dat ook jij de stoep niet mee netjes moet houden.

Het is verboden op de openbare wegen en domeinen iets te werpen dat de reinheid van de omgeving kan vervuilen.
Ook is het verboden huisvuil te deponeren in de openbare vuilnisbakken of bladkorven.

Overtredingen van het gemeentelijke politiereglement kunnen aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie van maximum 250,00 euro. Raadpleeg het uniform gemeentelijk politiereglement.

 

Praktisch

Diensten
Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's