Naar inhoud

Kapmachtiging (bosdecreet)

Het Bosdecreet streeft naar een zo goed mogelijke bescherming van waardevol bos. Concreet houdt dat ook in dat men omzichtig moet omspringen met het kappen van bomen en bos.
Daarom zijn er een aantal strikte regels opgesteld rond kapping, zowel voor openbaar als voor privébos.

Kappingen voorzien in een goedgekeurd bosbeheerplan mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.

Voor alle andere kappingen in het kader van het beheer van het bos en die niet leiden tot ontbossing moet een machtiging worden gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Meer informatie vind je op de website van het ANB.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's