Naar inhoud

Natuurvergunning

De natuurvergunning heeft als doel om vegetaties en specifieke natuurlijke elementen (men spreekt ook van 'kleine landschapselementen') extra te beschermen.
Het gaat bijvoorbeeld om park-, bos- en brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde, beschermde duingebieden en vogel- en habitatrichtlijngebieden. 

Meer info? Surf naar www.provant.be of www.natuurenbos.be

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's