Naar inhoud

Baangrachten

Edegem heeft niet zoveel grachten meer, maar de grachten die we nog hebben, zijn erg belangrijk, onder meer voor de afvoer van regenwater. Om wateroverlast te vermijden houdt de gemeente ze daarom goed in de gaten. Het pas op punt gestelde reglement voor de overwelving van baangrachten geeft aan wat er zoal toegelaten is en wat niet. De belangrijkste bepalingen op een rijtje:

  • Het is verboden om baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen of te bedekken met materialen die de infiltratie van water kunnen tegenwerken.

  • Baangrachten overwelven (brug) of inbuizen is niet toegelaten zonder stedenbouwkundige vergunning. Overbruggen is altijd beter dan inbuizen. In de vergunning kunnen specifieke voorwaarden worden opgelegd.

  • Een overwelving heeft in principe een maximale breedte van 5m en een diameter van minimaal 40cm. Lange overwelvingen verminderen de bergings- en infiltratiecapaciteit, verhogen de onderhoudskosten en hebben vlugger verstopping met wateroverlast tot gevolg.

  • Vergunninghouders zijn verantwoordelijk voor de goede doorstroming. Een overwelving of inbuizing vraagt zodoende regelmatig onderhoud.

  • In de overwelving of inbuizing mag geen lozing plaatsvinden. Grachten dienen in principe enkel voor berging en afvoer van regenwater. Slechts bij het ontbreken van riolering mag – na zuivering – afvalwater in een gracht worden geloosd. Maar dat moet je dan wel melden aan de gemeente.

Bij problemen of wateroverlast t.g.v. baangrachten kan je contact opnemen met Rio-Link via www.rio-link.be

 

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's