Naar inhoud

Bodemsaneringsproject

Een bodemsaneringsproject stelt de wijze vast waarop een bodemsanering moet worden uitgevoerd.
Pas na de conformverklaring van het project, kunnen de saneringswerken worden uitgevoerd en dit onder begeleiding van een saneringsdeskundige.

Zo'n bodemsaneringsproject is in feite het bestek, het lastenboek, de plannen en ook een tweeledige vergunning voor de sanering.
Het bodemsaneringsproject geeft, nadat een nauwgezette technische en financiële vergelijking is gemaakt tussen verschillende mogelijke saneringstechnieken, een beschrijving van de benodigde saneringswerken. 
De saneringswerken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit geschikt wordt voor de huidige bestemming. Daarnaast moeten de verspreidingsmogelijkheden van de verontreinigingen worden weggenomen dan wel worden beheerst.

De OVAM heeft, na de ontvankelijkheidsverklaring, uiterlijk 90 dagen de tijd om het bodemsaneringsproject goed te keuren. Het conformiteitsattest van OVAM geldt als milieu- en bouwvergunning en als vergunning in het kader van de bemaling en lozing van het grondwater.

Meer info hierover vind je op www.ovam.be

 

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's