Naar inhoud

Oriënterend bodemonderzoek

Het oriënterend bodemonderzoek is een eerste, verkennend bodemonderzoek dat nagaat welke plaatsen van een bepaald terrein de grootste kans lopen op bodemverontreiniging.
Op basis van deze gegevens worden een aantal bodemmonsters genomen en geanalyseerd.
De resultaten hiervan worden geïnterpreteerd en een uitspraak over de noodzaak tot verder bodemonderzoek (beschrijvend bodemonderzoek en eventueel bodemsanering) is het finale besluit van dit onderzoek.

Zo'n onderzoek wordt uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige.
De uitvoeringstermijn en de kostprijs van het onderzoek is uiteraard sterk afhankelijk van de terreingrootte en de complexiteit van de mogelijke verontreinigingsbronnen.

Vragen over bodemverontreiniging, bodemattesten en bodemonderzoeken? Via www.ovam.be krijg je heel wat informatie.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's