Naar inhoud

Mazouttanks

Als eigenaar van een stookolietank ben je verplicht om periodieke controles te laten uitvoeren.
Het is essentieel deze controles te laten uitvoeren door erkende technici.

Wanneer je een onverklaarbare mazoutgeur, een abnormaal hoog verbruik of een aanzienlijke hoeveelheid water in je installatie vaststelt, kan het zijn dat er iets mis is met je tank.
Hier kan een ultrasoonlekdetectiesysteem uitsluitsel brengen over de oorzaak. Dit onderzoek gebeurt zonder het ledigen van de tank.

Een tank die niet meer in gebruik is, moet verwijderd worden. Alleen wanneer het onmogelijk is de tank te verwijderen, mag ze na lediging en reiniging opgevuld worden met een inert materiaal (bv.zand). Ook dit moet gebeuren door gespecialiseerde firma's.
Een tank mag nooit opgevuld worden met (regen)water! Dat zou onvermijdelijk leiden tot het wegroesten van de tank. Naast verzakking heeft dit vaak een verspreiding van de verontreinigde inhoud naar de bodem en naar het grondwater tot gevolg.

Meer info over de wetgeving rond stookolietanks, periodieke controles, buiten gebruik stellen, enz... vind je via www.lne.be

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's