Naar inhoud

Bestrijdingsmiddelen

Wat zijn bestrijdingsmiddelen?
Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om allerlei ongewenste aantastingen (plagen, ziekten, onkruiden)
van gewassen, dieren en materialen te bestrijden.
Niet alleen de landbouw heeft een belangrijk aandeel in het gebruik van bestrijdingsmiddelen, ook de huishoudens, de industrie en de overheid gebruiken belangrijke hoeveelheden.

Gevolgen voor mens en milieu
Bestrijdingsmiddelen kunnen op verschillende manieren in de lucht, de bodem, het oppervlaktewater, de waterbodem en het grondwater terecht komen. Als de producten opgenomen worden door niet-doelorganismen kunnen er ongewenste neveneffecten optreden. Ook vindt men soms residu’s van bestrijdingsmiddelen in voedingswaren zoals fruit, groenten, zuivelproducten, vlees en vis én kan een deel van de actieve bestanddelen de drinkwaterproductie bemoeilijken.

Durf je zonder?
Tuinieren zonder pesticiden en kunstmest is makkelijker dan je denkt. Het is vooral een kwestie van durven. En je haalt er zoveel uit: je tuiniert gezond, je spaart het klimaat en bent natuur- en milieuvriendelijk bezig.
In onze verstedelijkte streken zijn ecologisch beheerde tuinen veilige havens voor bedreigde soorten.

Al verschillende jaren begeleidt VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) de campagne "Zonder is gezonder".
Durf jij zonder? Surf naar www.velt.be en start vandaag nog!

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's