Naar inhoud

Groenvoorzieningen

Het openbaar groen wordt dagelijks beheerd door de gemeentelijke groendienst. Ze zijn gehuisvest in het binnenfort van Fort 5.
Voor vragen over openbaar groen kan je contact opnemen met het gemeentehuis, tel. 03 289 26 50 of gemeentebestuur@edegem.be:  

De groendienst beheert ongeveer 100 ha openbaar groen.   


Groene zones in Edegem (bodembestemming volgens GRSP 2004

38 % van het
Edegemse grondgebied

 natuurzone (incl. Hof Ter Linden  55 ha

  16%

 landbouwzone124 ha

14%

 park- en recreatiegebied  66 ha

  7,6%Grote openbare parken 

   Middelgrote (>0,5 ha) parken en openbaar groen 

Fort 5

35 ha 

Park Heihoefseweg 

1 ha (wordt 1,7 ha) 

Romeinse Put 

8,9 ha 

Meihof 

1,5 ha 

Park Centrum 

3,5 ha 

Bermbos E19 

4,0 ha 

Boszone Arendsnest

0,8 ha

Begraafplaats

5,1 ha
   
 
Er zijn tientallen kleine buurtparkjes en onverharde pleintjes verspreid over de ganse gemeente, bijvoorbeeld:
- Armand Preud’hommeplein
- Pieter Van den Bemdenlaan
- Philips De Monteplein
- Timmerdonckplein
- De Wieken
- August Coolsplein
- Ten Bogaerdeplein
- St-Goriksplein, …. 

Er zijn 10 ingerichte speelterreinen.  

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wenst de gemeente de natuurontwikkeling te ondersteunen in drie gebieden die ook reeds door de hogere overheid geselecteerd zijn:
- de vallei van de Edegemse Beek
- de “groene vinger’ (open zone in noord-zuid-as ten westen van E19)
- het ingesloten open ruimtegebied (Hof Ter Linden). 
Het verbeteren van de onderlinge relaties tussen deze gebieden is tevens een element.  

De straatbomen zijn in Edegem zeer beeldbepalend. Het aantal wordt op meer dan 5000 stuks geschat.
Jaarlijks wordt getracht een 200-tal straatbomen te vervangen door aangepaste, met voorzorg opgekweekte jonge bomen.

Qua pesticidengebruik past Edegem de nulnorm strikt toe in de straten.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's