Naar inhoud

Selectieve sloop

Als je gaat bouwen of verbouwen moet je je afval selectief kunnen laten verwerken door vergunde sorteer en recyclagecentra.
Dit volgens de bepalingen van het VLAREMA (Vlaams reglement voor duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen).
Bij het verwerken moet je rekening houden met de verwerkingshiërarchie voor afvalstoffen (bij voorkeur producthergebruik, materiaalhergebruik, verbranden en tot slot storten).
Als bouwheer maak je best goede afspraken (bij voorkeur in een contract) met je aannemer over de verantwoordelijkheid voor de verwijdering van afvalstoffen. De aannemer wordt “eigenaar” van deze afvalstoffen als ze vrijkomen door zijn activiteiten.
Dit afval moet naar vergunde verwerkers afgevoerd worden en de aannemer moet dit kunnen staven met de nodige documenten.
De kosten van de afvalverwijdering zullen doorgerekend worden in de prijs van het werk.  

Het afval wordt best zoveel mogelijk op de werf uitgesorteerd, wat trouwens verplicht is voor gevaarlijk afval.
Door bouwafval selectief in te zamelen kan je op een eenvoudige wijze zorgen voor een correcte afvoer, zoals:

Steenachtige fractie 
betonpuin
metselwerkpuin
mengpuin (een mengsel van beiden)
keramiek en natuursteen

Gemengd bouw- en sloopafval
niet-steenachtige voor verdere scheiding via sorteercentrum 

Selectieve inzameling van andere afvalstoffen met mogelijkheid tot recyclage 
houtafval
kunststoffen 
metalen 
papier- en karton

Gevaarlijk afval 
asbest, ... 

De aannemer kan het afval naar een erkende verwerker afvoeren.
Steenachtig afval (met name baksteenpuin, betonpuin, natuursteenpuin en keramiek of een mengsel van deze) wordt verwerkt door een vergunde breekpuininstallatie.
Niet-gevaarlijke droge afvalstoffen (inert bouw- en sloopafval) moeten afgevoerd worden naar een vergunde sorteerinstallatie.
Alle vergunde afvalstoffenverwerkende inrichtingen kan je vinden www.ovam.be  

Als je zelf je werken plant en niet in zee gaat met een aannemer, moet je ook sorteren en je afval selectief afvoeren. Lees meer ...

Verplichte sloopinventaris

Voor het slopen van een bedrijfsgebouw vanaf meer dan 1000m³ bouwvolume is volgens artikel 4.3.3§1 van het VLAREMA elke bouwheer verplicht om een sloopinventaris afvalstoffen op te maken van alle afbraakmaterialen die vrijkomen bij een sloop- en/of ontmantelingsproject.
Alvorens de toewijzing van de werkzaamheden tot slopen en/of ontmantelen laat de houder van een stedenbouwkundige vergunning deze inventaris opmaken door een architect of door een deskundige die de opdrachtgever heeft aangesteld.

Concreet betekent dit dat de bouwheer:
  • een volledige inventaris kan voorleggen van alle afvalstoffen, zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke, vooraleer tot sloop of ontmanteling over te gaan;
  • een architect of deskundige inschakelt om de inventaris van de materialen op te maken;
  • alle beperkte meerkosten draagt die kunnen terug verdiend worden ingevolge diverse voordelen van selectief slopen en ontmantelen;
  • zelf verantwoordelijk is als de sloper/aannemer niet aan zijn verplichtingen voldoet; de sloper/aannemer moet alle bewijsstukken van de legale verwerking aan de bouwheer overmaken.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's