Naar inhoud

Gasflessen

Inzameling van gasflessen


Lege of niet meer gebruikte gasflessen, al dan niet van recente datum, mogen om veiligheidsredenen NIET aangeboden worden op het containerpark.

Daarom zijn er vanaf januari meer dan 300 verdelers/verkooppunten, verspreid over heel Vlaanderen, waar gebruikers van butaan- en propaangasflessen terecht kunnen met hun lege gasflessen.
De lege flessen worden na inlevering gecontroleerd en opnieuw gevuld met gas en op de markt gebracht. Wanneer ze niet langer herbruikbaar zijn, worden ze gerecycleerd.

Wat?


De verdelers aanvaarden alle merken en zonder dat er een aankoopverplichting van een nieuwe gasfles tegenover staat.

Waar?


Voor inwoners van Edegem liggen de volgende verkooppunten in de meest nabije omgeving:

VAN HERWEGEN BVBA
W. Van Laarstraat 78
2600 BERCHEM
tel: 03 230 24 38
ANTWERP GAS DEPOT
Keesinglaan 15
2100 DEURNE
tel: 03 324 33 76


Hier vind je de meer informatie en de volledige lijst met verkooppunten.

Opgelet!


Flessen voor industriële gassen, campinggasflesjes of reservoirs voor LPG-wagens vallen NIET onder deze regeling 'inzamelpunt gasflessen'!
Het statiegeld dat voor sommige van de flessen betaald is, kan enkel geïnd worden bij de verdeler waar de fles is aangekocht, of bij een verdeler van hetzelfde merk wanneer je nog een betalingsbewijs kan voorleggen.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK