Naar inhoud

Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI)

De sociale dienst van het OCMW vangt een groot aantal asielzoekers op en biedt hen materiële en maatschappelijke dienstverlening:

Deze dienstverlening van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) wordt bemand door maatschappelijk werkers en heeft 79 opvangplaatsen. Deze 79 personen worden gehuisvest in 23 wooneenheden verspreid over heel Edegem. Het betreft één of meer gemeubelde privé-woningen met alle nodige faciliteiten, zodat de bewoner voor zijn dagelijkse behoeften kan instaan. De sociale dienst van het OCMW ziet toe op de sociale en medische omkadering van de asielzoeker en neemt de huisvestingskosten ten laste.

Naast de materiële dienstverlening wordt er wekelijks leef- en zakgeld uitbetaald per volwassene en per kind. Daarenboven worden de volgende kosten ook volledig ten laste genomen:

  • medische kosten
  • babyvoeding op voorschrift
  • schoolkosten
  • pampers
  • huisvuilzakken

Eén van de belangrijkste elementen die bijdraagt tot een optimale integratie binnen de lokale gemeenschap van Edegem blijft het intensief aanleren van de Nederlandse taal. Ongeacht de vooropleiding of scholing, wordt er van elk van de volwassenen verwacht dat zij, van bij aankomst in het LOI, starten met lessen Nederlands. Ook worden er elk jaar groepsactiviteiten voorzien die telkens een groot succes kennen.

Praktisch

Sociale dienst lokaal bestuur Edegem

Terlindenlaan 1
2650 Edegem


Tel:  03 450 84 07
E-mail

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur of op een ander moment op afspraak