Naar inhoud

Recht op maatschappelijke hulp

Omschrijving

Naast het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van het leefloon of een tewerkstelling, kan het OCMW ook maatschappelijke hulp bieden aangepast aan uw specifieke situatie. Het recht op maatschappelijke hulp geldt ook voor wie geen leefloon ontvangt.

Elk OCMW beslist zelf welke vorm van hulpverlening zij het meest geschikt vindt. Het kan gaan om financiële steun, voedselbonnen, een tijdelijk onderkomen, een voorschot op een andere uitkering...

Voorwaarden

Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulpverlening zijn verbonden

Aanvragen

De rechtenverkenner is niet beschikbaar.

Aanverwante thema's