Naar inhoud

Leefloon - Recht op maatschappelijke integratie

Omschrijving

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. U hebt recht op het leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

  • uw werkelijke verblijfplaats is België
  • u bent meerderjarig of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, hebt kinderen ten laste of bent in verwachting van een kind
  • u beschikt niet over voldoende inkomsten en u bent niet in staat om ze zelf te verwerven
  • u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
  • het leefloon is uw laatste toevlucht: u hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt (zoals uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen of studietoelage)

Aanvragen

De rechtenverkenner is niet beschikbaar.

Aanverwante thema's