Naar inhoud

Asbestafval

 fractie hechtgebonden asbesthoudend bouwafval

belangrijkste scheidingsregels 

TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

materialen waarin gebonden asbest
verwerkt is
bv. eterniet golfplaten en buizen

ander bouwafval zoals beton, baksteen, zand,
hout, plastiek, cellenbeton, gipsplaten, asfalt,
roofing,...

vrij (losse) asbest

Materialen niet breken maar voorzichtig in de container stapelen!


Het is algemeen geweten dat asbest schadelijk is voor de gezondheid.
Inmiddels is asbest verboden en niet meer te koop. Maar in het verleden werd dit materiaal veel gebruikt. Daarom ook dat je het nog kan tegenkomen in en om je woning.

Asbesthoudend materiaal levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier wordt verwijderd of bewerkt.
Omdat iedereen vroeg of laat met asbest in aanraking kan komen vind je in de brochure 'Asbest in en om het huis' van de Vlaamse gemeenschap de nodige informatie over hoe je veilig omgaat met asbesthoudend materiaal.Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK