Naar inhoud

Bouwgronden

Van plan om bouwgrond te kopen? Contacteer dan eerst even het gemeentehuis. Daar weten ze je alles te vertellen over de zogeheten zonering, de stedenbouwkundige voorschriften, eventuele geplande onteigeningen enzovoort. Bovendien krijg je er informatie over de ligging en de eigendomssituatie van alle bouwrijpe percelen binnen goedgekeurde verkavelingen.
Opgelet: vraag vóór de aankoop van een bouwgrond die buiten een BPA of een goedgekeurde verkaveling ligt, steeds aan de eigenaar of de notaris om een stedenbouwkundig attest voor te leggen waaruit blijkt dat de grond echt bouwgrond is.

Praktisch

Diensten
Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's