Naar inhoud

Rijksregister(nummer)

Het rijksregisternummer staat op je elektronische identiteitskaart en op je SIS-kaart gedrukt. Het bestaat uit 11 cijfers en begint met je geboortedatum (jaar - maand - dag). 

Je kan met behulp van de elektronische identiteitskaart je gegevens in het Rijksregister raadplegen, zien wie de gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije 6 maanden en een aantal uittreksels uit het bevolkingsregister: o.a. bewijs van woonst, samenstelling van het gezin, bewijs van leven en een bewijs van nationaliteit opvragen.

Je kan deze documenten opslaan als XML of PDF bestand. Ga naar volgende link om je gegevens te raadplegen: https://www.mijndossier.rrn.fgov.be/

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

maandag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12.30 uur
vrijdag van 9 tot 12.30 uur

Tijdens deze uren kan je op het algemeen nummer 03 289 26 50 of aan het onthaal terecht met je algemene vragen. Aan het onthaal kan je ook documenten binnenbrengen of afhalen en huisvuilzakken, tickets, ... kopen.

Vanaf 2 maart 2020 werken we volledig op afspraak: Klik hier om je bezoek aan de publieksbalie (loketten) van het gemeentehuis te plannen.

Aanverwante thema's