Naar inhoud

Distels

Wat?


Elke eigenaar, huurder of gebruiker van een grond is verplicht de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijke distels te beletten.
Het jaarlijks maaien van bijvoorbeeld onbebouwde percelen, op het moment dat de bloei wordt ingezet, is ruimschoots afdoende.
Het komt trouwens de plantenrijkdom ten goede.

Welke distels?

Volgende distels worden als schadelijk beschouwd:
- akkerdistel;
- speerdistel;
- de kale jonker;
- de kruldistel.


Maatregelen

Indien je niet tot bestrijding overgaat of onvoldoende maatregelen neemt, kan het federaal agentschap voor voedselveiligheid ambtshalve hiertoe overgaan. Kosten zijn voor de verantwoordelijke!

Overtredingen worden onder meer door de politie vastgesteld.

Hoe?


De aanwezigheid van distels op het openbare domein meld je aan het gemeentebestuur Edegem, tel: 03 289 26 50 of via e-mail: gemeentebestuur@edegem.be 

Bij overlast van distels op particulier domein kan je dit melden via het federaalagentschap voor voedselveiligheid:
- gratis telefoonnummer: 0800 13 550
- e-mail: meldpunt@favv.be
- het online klachtenformulier 
 

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's