Naar inhoud

Bouw- of sloopvergunning

Stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning of sloopvergunning)
Wie wil bouwen, verbouwen of slopen, heeft een stedenbouwkundige vergunning nodig. Dat is een vergunning van het schepencollege voor bouwen, verbouwen, herbouwen, aanleg van parkings, sportvelden, autokerkhoven of schrootbelten, plaatsing van masten, ontbossingen enzovoort. De nodige formulieren voor de aanvraag van zo’n vergunning én bijkomende informatie kun je krijgen in het gemeentehuis. De bestemmingsvoorschriften bepalen uiteindelijk of je een stedenbouwkundige vergunning krijgt of niet. Wordt die vergunning je geweigerd en ben je het daar niet mee eens, dan kan je beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Meer informatie over de werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is (en de formulieren) vind je ook op www.ruimtelijkeordening.be

Praktisch

Diensten
Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's