Naar inhoud

Bodemattest

Waarom?


Het bodemsaneringsdecreet geeft de Vlaamse overheid een belangrijk instrument om verontreinigde gronden te saneren en nieuwe verontreiniging te voorkomen. Het geheel heeft als doel de verwerver van een grond te beschermen.


Het bodemattest


Eigenaars die grond overdragen (verkopen, of soms ook verhuren, erfpacht, ...) moeten vooraf een bodemattest aanvragen bij OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.
Dat attest geeft aan of grond al dan niet opgenomen is in het grondeninformatieregister. 
De inhoud van het attest moet steeds meegedeeld worden aan de nieuwe eigenaar én opgenomen worden in de akte van overdracht.

Gaat het over risicogronden, dan is vooraf een oriënterend bodemonderzoek verplicht dat al dan niet aanleiding geeft tot bodemsanering.

Alles weten over bodembescherming?


Hiervoor kan je terecht bij Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM), tel.: 015 284 284,

www.ovam.be

Wetgeving

Het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering.

Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende Vlaams reglement betreffende de bodemsanering.

De volledige wetgeving kan je downloaden via de website van OVAM: www.ovam.be 

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's