Naar inhoud

Huis- en busnummers

Het schepencollege kent de huis- en busnummers toe. Busnummers worden verplicht van zodra een gebouw meer dan drie woongelegenheden omvat. Het aanbrengen of vervangen van de huisnummerplaatjes gebeurt door onze eigen diensten. Die brengen, als je dat wilt én aanvraagt, ook eenmalig een standaard huisnummerplaatje aan.

Praktisch

Diensten
Uitvoering

Correspondentieadres
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
Melding aan de dienst uitvoering.


Aanverwante thema's