Naar inhoud

Onderhoud openbare weg

Alle herstellingen van bestaande toestanden op de openbare weg zijn in principe gratis en worden uitsluitend door de gemeentediensten uitgevoerd. Aarzel dus niet om defecten of gevaarlijke toestanden die je vaststelt te melden aan de dienst uitvoering.

Als het voetpad opgedrukt is door wortels of als er verzakkingen zijn in de weg, meld dit dan ook aan onze dienst uitvoering. Geef de straatnaam en de exacte locatie door. Onze dienst voert gratis de herstellingen uit.   

De gemeente beschikt over een veegmachine en reinigt daarmee regelmatig de straatgoten. Tweemaal per jaar (in april en oktober) voert een privé-firma het ruimen van de straatkolken uit.

Praktisch

Diensten
Uitvoering

Correspondentieadres
Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
Melding aan de dienst uitvoering.


Aanverwante thema's