Naar inhoud

Riool- of drinkwateraansluiting

Het beheer van de Edegemse riolen gebeurd door Rio-Link. Rio-link is een samenwerkingsverband tussen drinkwatermaatschappij water-link en rioolwaterzuiveraar Aquafin en zet de activiteiten van Ri-Ant verder. Concreet staan deze maatschappijen voortaan in voor het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van het volledige rioleringsstelsel op het volledige grondgebied van Edegem.

Algemeen nummer
078 35 35 09

Bereikbaar op werkdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Defectennummer 
03 244 05 44
Bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 
Melden van defecten en storingen die dringende interventie vereisen

Praktisch

Diensten
Planning en Inrichting

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's