Naar inhoud

Visvergunning

In Edegem kun je vissen op twee gemeentelijke viswaters: Romeinse Put en Fort 5. Hiervoor heb je wel een geldige gemeentelijke visvergunning nodig die je kan kopen aan de balie van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1. Er worden enkel jaarlijkse vergunningen afgeleverd die een looptijd hebben tot 31 maart van het jaar volgend op het lopende jaar.
De tarifering is verschillend naargelang je wel of niet inwoner van Edegem bent:

inwoners Edegem

12,10 euro voor personen jonger dan 18 jaar of ouder dan 60 jaar
24 euro voor personen van 18 jaar tot 60 jaar
12,10 euro voor personen van 18 jaar tot 25 jaar in het bezit van een studentenkaart

niet-inwoners Edegem

17,50 euro voor personen jonger dan 18 jaar of ouder dan 60 jaar
35,70 euro voor personen van 18 jaar tot 60 jaar
17,50 euro voor personen van 18 jaar tot 25 jaar in het bezit van een studentenkaart
 
Vergezellende kinderen en kleinkinderen van de kaarthouder mogen gratis vissen wanneer hun naam en voornaam op de vergunning vermeld staat.

Wetgeving

Het reglement op de gemeentelijke viswaters is een onderdeel van het uniform gemeentelijk politiereglement.

Afhandeling

De vergunning kan onmiddellijk worden meegenomen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Meebrengen

Idenditeitskaart van de aanvrager.

Kosten

Differentieel tarief afhankelijk van woonplaats en leeftijd. Download hieronder het reglement voor verdere specifieke gegevens.

Praktisch

Financiële dienst

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

   


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's