Naar inhoud

Inkomensvervangende tegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen jonger dan 65 jaar die ten gevolge van hun handicap geen inkomen hebben of minstens 2/3 minder verdienen dan wat een valide werknemer op de algemene arbeidsmarkt verdienen kan.
Deze tegemoetkoming worden toegekend en uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid - directie generaal personen met een handicap. Deze tegemoetkoming kun je aanvragen bij de dienst personen met een handicap, Oude-Godstraat 110, 2650 Edegem op woensdag- of donderdagnamiddag van 13 tot 16 uur of op afspraak, tel. 03 451 04 70. 

Aanverwante thema's