Naar inhoud

Vermindering directe belasting

Belastingplichtigen waarvan het gezin één of meer personen met een handicap telt, kunnen genieten van een belastingvrijstelling op de personenbelasting. De handicap moet minstens 66 procent bedragen of een verdienvermogen van 1/3de of minder ten opzichte van de persoon zonder handicap. De handicap moet vastgesteld zijn voor de leeftijd van 65 jaar.

Een persoon met een handicap kan ook vermindering genieten van de onroerende voorheffing en de successierechten.

Aanverwante thema's