Naar inhoud

Signalisatie aanvragen

Ga je verhuizen en heb je parkeerruimte nodig voor de verhuiswagen? Of ben je aan het verbouwen en zal je een bouwafvalcontainer, werfkraan,...op de openbare weg staan? Hou dan met volgende zaken rekening: 

 • Plaatsen van verkeersborden
  Om verkeersborden te plaatsen heb je een toelating van de politiezone HEKLA nodig. Deze dien je minstens zeven dagen op voorhand aan te vragen. De contactgegevens vind je hier.

  Waar kan je terecht voor verkeersborden? 
  Via de gemeente: leveren, plaatsen en ophalen van de borden gebeurt door de dienst uitvoering van de gemeente. De verkeersborden worden geplaatst de dag voor het parkeerverbod van toepassing is.
  Kostprijs? 45 euro voor een set van twee borden voor twee weken. Iedere extra week kost 10 euro. Je ontvangt hiervan een factuur.

  Via het Deeldepot: je haalt de borden zelf op bij het Deeldepot. Alle info vind je op hun website.
  Kostprijs? 10 euro per bord per week + 30 euro waarborg. Reserveren op voorhand is niet mogelijk.


 • Belasting op de inname van de openbare weg
  Plaats je een container, bouwkraan,... of staat je verhuiswagen dan moet je ook een 'belasting innamen openbare weg' betalen. Het volledige reglement vind je hier.
  Kostprijs? 
  0 t/m 12 maanden: 0,55 euro/m²/dag
  na 12 maanden: 1,10 euro/m²/dag

 • Toelating om de openbare weg te gebruiken
  Als je bouwafvalcontainer, werfkraan,... op de openbare weg staat dan heb je hiervoor toelating nodig van politiezone HEKLA. Deze aanvraag dien je minstens 30 kalenderdagen voor de aanvang aan te vragen via edegem@politiehekla.be

  Bij werken waarbij een rijrichting of rijbaan tijdelijk zal moeten afgesloten worden, kondig je ter plaatse de verwachte hinder voor het verkeer één week op voorhand aan.

  Op basis van het advies van de politie wordt jouw aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

  Na goedkeuring word je door de dienst planning en inrichting schriftelijk op de hoogte gebracht.

Vragen? dienst publiek domein, 03 289 26 50, publiekdomein@edegem.be.

Praktisch

Diensten
Planning en Inrichting

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's