Naar inhoud

Signalisatie aanvragen

Ga je verhuizen en heb je parkeerruimte nodig voor de verhuiswagen? Of ben je aan het verbouwen en zal je een bouwafvalcontainer, werfkraan,...op de openbare weg staan? Hou dan met volgende zaken rekening: 

 • Plaatsen van verkeersborden
  Om verkeersborden te plaatsen heb je een toelating van de politiezone HEKLA nodig. Deze dien je minstens zeven dagen op voorhand aan te vragen. De contactgegevens vind je hier.

  Waar kan je terecht voor verkeersborden? 
  Via de gemeente: leveren, plaatsen en ophalen van de borden gebeurt door de dienst uitvoering van de gemeente. De verkeersborden worden geplaatst de dag voor het parkeerverbod van toepassing is.
  Kostprijs? 40 euro voor een set van twee borden voor twee weken. iedere extra week kost 10 euro. Je ontvangt hiervan een factuur.

  Via het deeldepot: je haalt de borden zelf op bij het Deeldepot. Alle info vind je op hun website.
  Kostprijs? 10 euro voor een set van twee borden 

 • Belasting op de inname van de openbare weg
  Plaats je een container, bouwkraan,... of staat je verhuiswagen meer dan 72 uur op de openbare weg dan moet je ook een 'belasting innamen openbare weg' betalen. Het volledige reglement vind je hier.

  Kostprijs? 
  0 t/m 12 maanden: 0,50 euro/m²/dag
  na 12 maanden: 1 euro/m²/dag

 • Toelating om de openbare weg te gebruiken
  Als je bouwafvalcontainer, werfkraan,... op de openbare weg staat dan heb je hiervoor toelating nodig van politiezone HEKLA. Deze aanvraag dien je minstens 30 kalenderdagen voor de aanvang aan te vragen via edegem@politiehekla.be

  Bij werken waarbij een rijrichting of rijbaan tijdelijk zal moeten afgesloten worden, kondig je ter plaatse de verwachte hinder voor het verkeer één week op voorhand aan.

  Op basis van het advies van de politie wordt jouw aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

  Na goedkeuring word je door de dienst planning en inrichting schriftelijk op de hoogte gebracht.

Vragen? dienst planning en inrichting, 03 289 26 50, gemeentebestuur@edegem.be  

Praktisch

Diensten
Politiezone HEKLA

Hoofdcommissariaat en centraal invalspunt:
Prins Boudewijnlaan 43a
2650 Edegem

Bereikbaarheid:
Tel: 03 444 00 00
Fax: 03 444 00 01
E-mail: contact@politiehekla.be
Website: www.politiehekla.be
Bereikbaar 24 uur op 24


Aanverwante thema's