Naar inhoud

Parkeerverbod aanvragen

Ga je verhuizen en heb je parkeerruimte nodig voor de verhuiswagen? Of ben je aan het verbouwen en zal je een bouwafvalcontainer, werfkraan,...op de openbare weg staan?
Voor deze tijdelijke inname van het openbaar domein heb je een toelating nodig. Doe dit minstens vijf werkdagen op voorhand.

Online aanvragen 

Plaatsen van parkeerverbodsborden

Wanneer je parkeerplaatsen inneemt, moet je natuurlijk parkeerverbodsborden plaatsen.
Er zijn twee manieren om de borden op je bestemming te krijgen:

  • Via de gemeente: onze dienst levert de borden uiterlijk de dag voor de maatregel van toepassing is. Nadien worden ze ook weer opgehaald.
    Je kijkt zelf 24 uur op voorhand de correcte plaatsing na.
    Kostprijs: 45 euro voor een set van twee borden.

  • Via een privaat verhuurbedrijf of het Deeldepot: je haalt de borden zelf op. Alle info vind je op hun website.

Wil je zeker zijn over de beschikbaarheid van de gevraagde ruimte?

Wanneer je je parkeerverbodsborden plaats, kan je foto's van de huidige situatie toevoegen aan je dossier. Zo kan je doorgeven of er al dan niet geparkeerde voertuigen staan. Ook als er geen staan, geef je dit best door. Zo kunnen de ordediensten optreden indien nodig. Meer informatie over hoe je dit praktisch aanpakt, kan je hier downloaden.   

Belasting op de inname van de openbare weg

Als je een stuk van het openbaar domein inneemt, moet je steeds vooraf de toelating krijgen van ons lokaal bestuur. Deze toelating beschrijft de oppervlakte die je inneemt alsook welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal je moet plaatsen en hoe je dat moet doen (signalisatievergunning). Meestal zorgt je aannemer daarvoor.

De prijs van de vergunning wordt berekend op basis van het aantal m² die je inneemt en de duur van de inname. Wanneer je de aanvraag moet doen, hangt af van het type inname. Het volledige reglement vind je hier.

Voorwaarden

Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je steeds vooraf de toelating krijgen van het lokaal bestuur.

De prijs van de vergunning wordt berekend op basis van het aantal m² die je inneemt en de duur van de inname. Je betaalt meteen online via de nieuwe toepassing. Wanneer je de aanvraag moet doen, hangt af van het type inname (zie tabel).

Kostprijs

Bij inname van openbaar domein wordt vanaf de eerste dag van inname een belasting gerekend.

  • Voor een inname tot 365 dagen: 0,55 euro per m²/dag.
  • Vanaf 366 dagen of meer: 1,10 euro per m²/dag
  • Het plaatsen van een terras of stoepkaart is gratis. 
  aantal werkdagen op voorhand 
Inname parkeerplaatsen 
Container (geheel of gedeeltelijk) op de rijbaan  10
Container op bestaande parkeerplaatsen
Stelling/hekwerk 5
Kraan 10 
Werfzone 30 kalenderdagen
Nutswerken met omleiding 30 kalenderdagen
Werken onder jaarvergunning 0
Horecaterras 30
Stoepkaart 5

Op basis van het advies van de politie, De Lijn en eventueel de wegbeheerder AWV wordt jouw aanvraag behandeld door onze diensten en indien nodig voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Nadat we je aanvraag ontvangen hebben, verwerken we ze en sturen je een betalingsverzoek. Na betaling ontvang je de vergunning in je mailbox.

Vragen?

Dienst publiek domein, 03 289 26 50, publiekdomein@edegem.be.

Praktisch

Diensten
Planning en Inrichting

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail