Naar inhoud

Pashoogte en bouwlijn

Enkele dagen voor de aanvang van de nieuwbouw moet de bouwlijn en pashoogte worden uitgezet door een beëdigd landmeter naar keuze die u zelf moet contacteren. Deze landmeter bezorgt het attest aan het gemeentebestuur door het te mailen naar balie.grondzaken@edegem.be.

Let wel: voor hij op die afspraak verschijnt moet de waarborg (zoals vermeld op het formulier ‘aanvang van de werken’ bij de bouwvergunning) gestort zijn en de bouwwerf aan de straatkant behoorlijk zijn afgesloten. Als het perceel paalt aan een gewestweg, zal de bouwlijn worden aangeduid door de afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, district Ruisbroek; tel. 03 886 79 91.

Indien ingevolge allerhande werken of het opstellen van bouwwerven het voetgangersverkeer wordt belemmerd, dienen voorzieningen te worden getroffen ter bescherming van de voetgangers. Inlichtingen en toestemmingen moeten tijdig worden aangevraagd bij de dienst verkeerspolitie van de politiezone Hekla. Zij zijn bereikbaar in Aartselaar, Baron van Ertbornstraat 3; tel. 03 870 17 11.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's