Naar inhoud

Huisvuilophaling

Raadpleeg steeds je afvalkalender om te weten wat, wanneer wordt opgehaald!
De selectieve huis-aan-huisophalingen zijn in onze gemeente als volgt geregeld:

Wat?
Wanneer?
Hoe?
Groente, fruit- en tuinafval en niet recycleerbaar papier (GFT+)
1 KEER PER WEEK
zone 3A + 3B: donderdag
zone 2A + 2B: woensdag
zone 1A + 1B: dinsdag
Via groene composteerbare zakken van 50 liter met gemeentelijke opdruk

Via 25 l emmertje met gemeentelijke opdruk
Plastieken flessen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD)
OM DE TWEE WEKEN
(volgens de ophaalkalender)

alle zones: maandag
Via blauwe PMD-zakken van 50 l met gemeentelijke opdruk
Papier en karton

1 KEER PER MAAND
(volgens de ophaalkalender)
alle zones: maandag

Netjes gebundeld of in hanteerbare dozen (niet in plastieken zakken of houten bakjes)
Snoeihout 24 februari
23 juni
22 september
20 oktober
 1 december
Maximum 1 m³ snoeihout in hanteerbare bundeltjes van maximum 1 meter lang
Textiel
Alle zones: vrijdag
(volgens de ophaalkalender)
Via vzw
De Kindervriend
Klein huisvuil**

2 KEER PER MAAND
(volgens de ophaalkalender)

ONEVEN WEKEN
zones 1A, 2A, 3A

EVEN WEKEN
zones 1B, 2B, 3B


Via de DIFTAR container
Grofvuil*** ENKEL OP AFROEP!
BETALENDE FRACTIE!

1 KEER PER MAAND 
vrijdag 
AANVRAGEN ten laatste
4 dagen voor de ophaling!
(tel: 03/289.26.50 of
e-mail: grofvuil@edegem.be )
Apart, niet in dozen of zakken
Uitzonderingen: zie ophaalkalender
**Enkel afvalstoffen die de gemeente niet inzamelt met een selectieve huis-aan-huisophaling 
met uitzondering van gevaarlijk afval
***Enkel 1) metaal, 2) hout, 3) grote afgedankte elektrische en elektronische apparaten en 4) ander groot huisvuil met onder meer grote plastieken voorwerpen

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK