Naar inhoud

Hemelwaterinstallatie

Wat en waarom?


De gemeente keert een subsidie uit ter bevordering van het gebruik en infiltratie van hemelwater.
Zuiver water is immers een schaars goed. Je springt er dus maar beter voorzichtig mee om.
Dat kan onder meer door regenwater te gebruiken in het huishouden.
Daarom subsidieert de gemeente dus de installatie van een regenwatersysteem in bestaande woningen, schoolgebouwen of gebouwen van jeugd-, sport- of sociaal-culturele verenigingen.

Afhandeling

Voorwaarden


Aan welke voorwaarden de installatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidiëring vind je terug in het gemeentelijk subsidiereglement ter bevordering van het gebruik en infiltratie van hemelwater.
Voldoet jouw installatie aan die voorwaarden dan heb je recht op een subsidie van 500 euro per woning of gebouw.

De subsidie voor een infiltratievoorziening bedraagt:
- voor een aangesloten dakoppervlakte kleiner of gelijk aan 100m²: 2,5 EUR/m² met een maximum van 250 euro
- voor een aangesloten dakoppervlakte groter dan 100m²: 500 euro

OPGELET: wie een nieuwe woning, schoolgebouw of verenigingsgebouw bouwt of herbouwt, is volgens een Vlaamse stedenbouwkundige verordening verplicht om een regenwaterput te installeren. Deze subsidieregeling geldt dus NIET voor:
- nieuwbouw;
- herbouw (= minder dan 60% van buitenmuren wordt behouden);
- de verbouwing van een bestaand gebouw waarvan de vergunning is verkregen na 7/9/1999.

Hoe aanvragen?


Een eventuele subsidie kan je aanvragen via het aanvraagformulier. 

De ingevulde aanvraag kan je bezorgen aan de balie van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's