Naar inhoud

Verkeersdienst

Heb je opmerkingen over een bepaalde verkeerssituatie in je straat, buurt of op je school- of werkroute? Heb je voorstellen om bepaalde verkeerssituaties te verbeteren? Wordt je straat of buurt onleefbaar door het verkeer? Is de parkeeroverlast op een bepaalde plek niet meer te harden? Met je klachten, ergernissen, voorstellen, opmerkingen kan je terecht bij de verkeersdienst.

Je kan er ook het globaal verkeersleefbaarheidsplan inkijken, waarin de wensstructuren voor het verkeer beschreven staan. Dit plan dateert van 1990, maar vormt nog steeds de basis bij het uitvoeren van verkeersprojecten.

In december 2002 werd ook het mobiliteitsplan voor onze gemeente door de hogere overheid goedgekeurd. Dit plan beschrijft hoe de dominante functie van de auto kan worden teruggeschroefd ten gunste van ‘zachtere vervoerswijzen’ zoals te voet gaan, fietsen en openbaar vervoer. Er werd ook een actieplan aan toegevoegd die een beschrijving geeft van de projecten die op til zijn voor de korte, middellange en lange termijn.

 

Praktisch

Diensten
Planning en Inrichting

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's