Naar inhoud

Kasteel Hof Ter Linden

Kasteel Hof Ter Linden

Het Hof ter Linden is een classicistisch kasteel gelegen in een sterk beboomd domein. Rond het kasteel ligt een nagenoeg rechthoekige gracht. De grote dubbele "lindendreef" vormt een verbinding met de Drie Eikenstraat en de kerk.

Er is al sprake van het goed in het begin van de 15e eeuw. Het stond toen beschreven als een woning met brug en poort, en rond 1545 sprak men van een op een heuvel staande, omwaterde hoeve en stenen huis. In 1587-88 werd het Hof ter Linden afgebroken door Ierse soldaten en het bleef in vervallen toestand tot 1609. In 1725 werd op het domein een hof van plaisantie gebouwd. In 1724 werd een dreef aan de oostzijde van het gebouw aangelegd, de grote dubbele lindendreef tussen het kasteel en de kerk dateert van 1756. Tussen 1770 en 1773 werd het huidige Classicistische kasteel opgetrokken in opdracht van S.J.de Neuf. Het interieur vertoonde meestal intacte Louis XVI-salons. Het zogenaamde "groot salon" is van de hand van de Franse beeldhouwer Clodion, de eetzaal met bas-reliëfs van beeldhouwer G.L.Godecharle. De huiskapel van het Hof ter Linden dateert van 1900. Het koetshuis en de stallingen uit de 17e eeuw werden waarschijnlijk tussen 1751 en 1770 aangepast.

Pret in het park
Het domein Fort 5-Hof Ter Linden wordt een 90 hectare groot belevingsterrein voor jong en oud. Het gemeentebestuur, de vzw Kempens Landschap, het Agentschap voor Natuur en Bos en Provincie Antwerpen werkten samen met een klankbordgroep een Masterplan uit. Dankzij de vernieuwingen zal je kunnen proeven in de gerestaureerde koetshuizen van Hof Ter Linden, kuieren op de nieuwe paden, leren in de bioklas en het natuurleerpad en spelen in het speelbos van Fort 5. Er staat heel wat op het programma.

PROEVEN: eerst restauratie, dan restaurant

 • Restauratie koetshuizen
  Hof Ter Linden is heel waardevol. Het kasteel, de koetshuizen, de dreef en de vlechthaag werden in 1981 beschermd als monument. Het volledige park met vijver en landbouwgronden werd erkend als dorpsgezicht. De Vlaamse regering geeft nu een premie van 1 384 674,32 euro voor de restauratie van de 18de-eeuwse koetshuizen. De restaurateurs gaan:
  • de gevels bepleisteren en schilderen,
  • de dekstenen, ornamenten en het smeedwerk herstellen.
  • het historisch schrijnwerk wordt gerestaureerd of waar nodig vervangen naar historisch model.
  • de leien dakbedekking wordt deels vernieuwd.
  • paardenboxen en het aanpalende bijgebouwtje worden gerestaureerd.

              Timing: de werken werden gegund in februari 2016, starten begin mei 2016 en zullen een jaar duren.

 • En private invulling voor het kasteel en de koetshuizen
  Er werd een marktbevraging georganiseerd om de koetshuizen en het kasteel een private invulling te geven. Begin 2015 beslisten de eigenaars om in zee te gaan met de bvba Neuf, de groep rond Yannick Van Aeken, de voormalige souschef van 's werelds restaurant Noma.
  Ze zullen het linkerkoetshuis omvormen tot brasserie, het rechterkoetshuis tot restaurant en het kasteel tot B&B en businessclub. Sinds 1 mei 2015 kan je in het kasteel terecht voor brunches, restaurantdagen, seminaries, ...
  Op hun website www.htlneuf.be kan je zien wat ze in petto hebben.
  De centrale figuur in de herbestemming van het kasteel en de koetshuizen van Hof Ter Linden, Yannick Van Aeken, besliste in oktober 2015 om uit het project te stappen. De eigenaars buigen zich momenteel over een nieuwe oproep en bekijken op welke manier de huidige activiteiten kunnen verdergezet worden.

COMFORTABEL GENIETEN in het groen

 • Restauratie prieel
  Het charmante prieeltje achter het kasteel werd in 2014, onder coördinatie van mede-eigenaar Kempens Landschap, gerestaureerd met Europese subsidies. Hierdoor
  staat het kleine gebouwtje weer te pronken in het park, aan de rand van de vijver. De eerste restauratie is een feit.

 • Restauratie beschermde verhardingen
  Op 23 oktober 2015 kende de Vlaamse overheid een subsidie van 842 389,93 euro toe voor de restauratie van de inkom van het kasteeldomein, het binnenplein met het hekwerk en de balustrades van de brug en de vijver met haar sfinxen en leeuwen. Hiermee wordt 80% van de werken gesubsidieerd. Tijdens deze werken zullen ook de nutsleidingen worden vernieuwd. Met het oog op de toekomstige bestemmingen van de gebouwen moeten er immers zwaardere leidingen gestoken worden voor water, elektriciteit, gas en telefonie. Ook internet ontbreekt momenteel nog. We willen de toegankelijkheid verbeteren door de keien van het centrale middenplein opnieuw aan te leggen en een beter bewandelbaar pad te creëren. We maken het park bereikbaar voor hulpdiensten door een betere fundering te leggen, het hekwerk te restaureren en een nooddoorgang voor zwaardere voertuigen te voorzien. Ten slotte zullen we ook heel wat authentieke elementen in ere herstellen, zoals het bruggetje met de sfinxen en de trap aan het water.
  Timing: de werken werden gegund in februari 2016, starten begin mei 2016 en zullen een jaar duren.

 • Lindendreef en vlechthaag
  Onroerend Erfgoed geeft een onderhoudspremie voor het onderhoud van de monumentale lindendreef. De premie dekt 80% van de kosten. Ook de beschermde vlechthaag in de tuin van het westelijke koetshuis wordt opnieuw in vorm gesnoeid.
  Timing: in 2015 worden de eerste onderhoudswerken uitgevoerd.

 • Landbouw, voet- en fietspaden
  Er blijven in de toekomst twee grote landbouwzones: de zone tussen de Drie Eikenstraat en de dreven en de zone ter hoogte van Immaculata en de Rombaut Keldermansstraat. In nauw overleg met de pachter werd de pacht in 2014 minnelijk beëindigd en werd een nieuwe concessie-overeenkomst afgesloten die toelaat dat de landbouwer minstens 20 jaar gebruik kan maken van deze gronden. Ook de ezels en het paard blijven op post! Een fietsweg zal het centrum met Fort 5 verbinden. In het voorjaar van 2016 wordt een voetweg aangelegd langs de bosrand aan de oostelijke zijde (de zijde van Immaculata). Tegen het najaar 2016 zal de fietsweg aan de westelijke zijde er liggen.
 • Een feest organiseren?Het kasteeldomein Hof Ter Linden is de ideale locatie voor een uitstap. Je kunt er picknicken op voorwaarde dat je de wagen achterwege laat en je het domein proper achterlaat. Sinds kort is er trouwens een openbaar toilet op het domein. Een feest buiten organiseren kun je alleen maar met de toestemming van het college van burgemeester en schepenen via gemeentebestuur@edegem.be of tel. 03 289 26 50. Voor activiteiten in het kasteel contacteer je de bvba Neuf via www.htlneuf.be

PROJECTEN in voorbereiding

 • Het Masterplan Fort 5-Hof Ter Linden werd goedgekeurd in april 2014. Met dit Masterplan leggen we de krijtlijnen voor de toekomst vast. Het geeft de grote lijnen weer en bakent de functionele zones af. Met dit Masterplan wordt duidelijk welke zones voorbehouden worden voor natuur, water, landbouw, sport & recreatie, voet- en fietswegen, parking,…

   Ter uitvoering van dit masterplan, schreven we in 2015 een opdracht ‘ Ondersteuning strategisch project Hof Ter Linden - Fort 5’ uit. Vijf ontwerpers geven ons ondersteuning bij de uitvoering van volgende deelopdrachten:

  • De vertaling van het Masterplan Fort 5 – Hof ter Linden in het RUP ‘Fort 5 – Hof Ter Linden’.
  • De opmaak van een beheersplan Onroerend Erfgoed voor Fort 5.
  • De opmaak van een inrichtingsplan, raming en plan van aanpak voor de realisatie van een nieuwe parking bij Hof Ter Linden en reorganisatie van de omgeving (site tennis en Scouts).
  • De opmaak van een inrichtingsplan voor een speelbos en een natuurleerpad
  • Het ontwerp voor de nieuwe bioklas in H23 in Fort 5

Het kasteeldomein Hof Ter Linden is de ideale locatie voor een uitstap. Je kunt er picknicken op voorwaarde dat je de wagen achterwege laat en je het domein proper achterlaat. Sinds kort is er trouwens een openbaar toilet op het domein. Een feest organiseren kun je alleen maar met de toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

Het is verboden om feesten of evenementen van gelijk welke aard te organiseren zonder toestemming van de eigenaars van dit domein. Voor aanvragen kan je terecht bij het gemeentebestuur via gemeentebestuur@edegem.be of tel. 03 289 26 50. 

 

Praktisch

Cultuurdienst

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's