Naar inhoud

Eikenprocessierups

Rups

De eikenprocessierups komt voor op eikenbomen in grote delen van de provincies Antwerpen, Limburg en Noord-Brabant en in het Rijk van Nijmegen en in Zeeuws-Vlaanderen. In de maanden mei, juni en juli kan je behaarde rupsen aantreffen. Dat 'natuurverschijnsel' is de larve van een nachtvlinder, met name de eikenprocessievlinder. Vanuit hun nesten gaan de rupsen 's nachts "in processie" op zoek naar voedsel. Een zichtbaar gevolg hiervan zijn kaalgevreten takken in bomen.

De overheid volgt deze ontwikkeling op de voet, omdat veel mensen na contact met brandhaartjes van deze rupsen jeuk, huiduitslag of irritaties aan ogen of luchtwegen kunnen krijgen.
Vooral bij droog en winderig weer moeten wandelaars en fietsers voorzichtig zijn en hun huid beschermen tegen de brandharen. Daar waar de risico's voor bewoners en bezoekers te groot dreigen te worden, is een milieuverantwoord bestrijdingsprogramma opgesteld. Op diverse plaatsen met veel eikenprocessierupsen staan informatieborden.

Wat moet je doen bij overlast van eikenprocessierupsen?
De gemeente staat in voor het verwijderen van nesten op het openbaar domein. Voor processierupsen op privé-domein dien je zelf een firma te contacteren om ze te laten weghalen. Een lijst met mogelijke aannemers (provincie Antwerpen) kan je onderaan downloaden.
Om een nauwkeurig overzicht te krijgen van de aanwezigheid én de bestrijding van deze rupsen ontwikkelde provincie Antwerpen een waarnemingskaart.

Merk je processierupsen op openbaar domein? Heb je nesten en/of laat je een bestrijding uitvoeren op je eigen domein? Meldt dit steeds aan het gemeentebestuur, 03 289 26 50 of milieu@edegem.be

Let op: de eikenprocessierups komt alleen voor op eikenbomen, en niet op andere bomen. Indien het om een andere boomsoort gaat, gaat het om een andere rups en contacteert u best de gemeentelijke groendienst.

Wat moet je vooral NIET doen?

  • De rupsen aanraken en zelf trachten te bestrijden.
  • Gebruik zeker geen insecticiden want de irriterende haren blijven nog lang actief en deze middelen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu.
  • Wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger mag je ook zeker niet doen! De haren en de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid geraken.


Hoe voorkomt u ongemak?

  • Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten.
  • Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.
  • Na aanraking van de rupsen of haren niet gaan krabben of wrijven, maar de huid of ogen goed wassen of spoelen met water.
  • Zo nodig ook kleren wassen.
  • Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème met kamfer of menthol kan verlichting bieden.
  • Raadpleeg in geval van twijfel of bij ernstige klachten uw arts!

Nog vragen?
Raadpleeg uw huisarts of neem gerust contact op met de Vlaamse gezondheidsinspectie:
Copernicuslaan 1 bus 5
2018 Antwerpen

Ben je op zoek naar meer informatie? Surf naar de site van provincie Antwerpen

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's