Naar inhoud

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups komt voor op eikenbomen in grote delen van de provincies Antwerpen, Limburg en Noord-Brabant en in het Rijk van Nijmegen en in Zeeuws-Vlaanderen. In de maanden mei, juni en juli kan je behaarde rupsen aantreffen. Dat 'natuurverschijnsel' is de larve van een nachtvlinder, met name de eikenprocessievlinder. Vanuit hun nesten gaan de rupsen 's nachts "in processie" op zoek naar voedsel. Een zichtbaar gevolg hiervan zijn kaalgevreten takken in bomen.

De overheid volgt deze ontwikkeling op de voet, omdat veel mensen na contact met brandhaartjes van deze rupsen jeuk, huiduitslag of irritaties aan ogen of luchtwegen kunnen krijgen.
Vooral bij droog en winderig weer moeten wandelaars en fietsers voorzichtig zijn en hun huid beschermen tegen de brandharen. Daar waar de risico's voor bewoners en bezoekers te groot dreigen te worden, is een milieuverantwoord bestrijdingsprogramma opgesteld. Op diverse plaatsen met veel eikenprocessierupsen staan informatieborden.

Wat doen bij overlast van eikenprocessierupsen?
De brandweer verdelgt de nesten op het openbaar domein. De nesten op privé-domein worden gratis verwijderd door een privé-firma in samenspraak met de betrokkene en de aannemer.

Let op: de eikenprocessierups komt alleen voor op eikenbomen, en niet op andere bomen. Indien het om een andere boomsoort gaat, gaat het om een andere rups en contacteert u best de gemeentelijke groendienst.

Wat moet je vooral NIET doen?
De rupsen aanraken en zelf trachten te bestrijden. Gebruik zeker geen insecticiden want de irriterende haren blijven nog lang actief en deze middelen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu.
Wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger mag je ook zeker niet doen! De haren en de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid geraken.

Hoe voorkomt u ongemak?
Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten.
Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.
Na aanraking van de rupsen of haren niet gaan krabben of wrijven, maar de huid of ogen goed wassen of spoelen met water.
Zo nodig ook kleren wassen.
Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème met kamfer of menthol kan verlichting bieden.

Raadpleeg in geval van twijfel of bij ernstige klachten uw arts!

Praktisch

Diensten
Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's