Naar inhoud

Verkiezingen: EU en niet EU-burgers

Op zondag 14 oktober 2018 worden in België lokale verkiezingen georganiseerd.
Ook niet-Belgen kunnen aan deze verkiezingen deelnemen. Zij kunnen enkel stemmen voor de gemeenteraad.

Afhandeling

EU-burgers  die 18 jaar zijn, ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente en zich niet bevinden in een geval van uitsluiting of schorsing, kunnen zich laten inschrijven op de kiezerslijst.

Niet EU-burgers moeten eveneens voldoen aan de kiesvoorwaarden zoals de EU-burgers. Bijkomend moeten zij, op moment van het indienen van hun aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst, kunnen aantonen dat zij 5 jaar ononderbroken hun hoofdverblijfplaats in België hebben, gedekt door een wettelijk verblijf.

 

Van zodra wij over de correcte formulieren beschikken, zullen deze hier gepubliceerd worden. De betrokken niet-Belgen worden door onze diensten uitgenodigd om zich op de kiezerslijst in te schrijven. Aanvragen moeten binnen zijn voor 1 augustus 2018.

 

Aanverwante thema's