Naar inhoud

Wat is een stedenband?

San Jeronimo

Een stedenband is een manier om de vele uitdagingen waarvoor lokale besturen staan, gezamenlijk aan te pakken. Het van elkaar leren in een evenwaardige en wederkerige verstandhouding komt beide gemeenten ten goede. De samenwerking is een keuze over politieke grenzen en culturele verschillen heen. Beide lokale besturen geven op die manier een krachtig signaal aan hun inwoners door te kiezen voor internationale solidariteit. Het is hun manier om te werken aan een betere wereld.

Sinds eind 2004 zijn Edegem en het Peruaanse San Jerónimo partnergemeenten. Beide gemeenten willen leren van elkaars sterktes en elkaar ondersteunen in de vele uitdagingen waarmee een lokaal bestuur geconfronteerd wordt. Wereldwijd staan lokale besturen vaak voor gelijkaardige uitdagingen. Samenwerken is de boodschap. Ook al werken beide gemeenten in een andere context, hebben ze andere mogelijkheden en functioneren ze in een ander wettelijk kader. Toch zijn het functionele soortgenoten die vertrekken van elkaars sterktes en elkaar daarin ondersteunen.

De Vlaamse en de federale overheid geven gemeenten financiële middelen om een samenwerking uit te bouwen en concrete acties uit te werken. In Vlaanderen zijn er zo’n 30 gemeenten met een stedenband.

Meer weten?

Praktisch

Internationale solidariteit

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel. 03 289 26 50
e-mail: solidariteit@edegem.be


Aanverwante thema's