Naar inhoud

Maak kinderen koning van de weg! Een speelstraat inrichten tijdens de zomermaanden.

Wil je in de zomervakantie een speelstraat in jouw straat? Vul dan voor 15 mei 2020 dit formulier in. 

Vraag je voor de eerste keer een speelstraat aan?

  • Je hebt de toestemming nodig van de buren. Hieronder vind je een document waar je hun handtekeningen kan mee verzamelen.
  • Een aantal buurtbewoners stelt zich kandidaat als monitor van de speelstraat. Ze plaatsen de hekken plaatsen en halen ze weg, houden toezicht en zijn een aanspreekpunt voor de buurt.

Om als speelstraat in aanmerking te komen, moet je straat wel aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • binnen de bebouwde kom liggen
  • je mag niet sneller dan 50 km per uur rijden
  • er staan vooral woonhuizen 
  • er is geen weg voor doorgaand verkeer of openbaar vervoer

Is aan al die voorwaarden voldaan, dan heb je aan een speelstraat niet enkel meer speelruimte voor de kinderen, maar ook een formule om het sociale contact in de buurt te bevorderen.

  • Een speelstraat wordt voor een bepaalde periode en binnen bepaalde uren afgesloten met hekken en signalisatie.
  • Alleen motorvoertuigen van bewoners en fietsers hebben nog toegang, als ze stapvoets rijden. Bestuurders mogen de spelende kinderen sowieso niet hinderen.
  • De kinderen mogen speeltuigen op straat plaatsen, maar de doorgang niet volledig versperren.
  • Vrij parkeren in de straat blijft toegestaan. Een voertuig dat vóór de afsluiting geplaatst wordt geparkeerd staat, staat ook tijdens de speelstraaturen reglementair geparkeerd. 

Onze dienst Publiek domein beoordeelt of jouw straat in aanmerking komt als speelstraat. Het antwoord mag je uiterlijk 10 juni 2020 van hen verwachten. 

Meer weten? Dienst Publiek Domein, 03 289 26 50, publiekdomein@edegem.be.

Praktisch

Diensten
Planning en Inrichting

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's