Naar inhoud

Administratie van het kadaster - antenne 105

Door de reorganisatie van hun diensten verhuisde de kadastercontrole Mortsel naar Antwerpen.

Het nieuwe adres wordt:

FOD Financiën
Opmetingen en Waarderingen

Antenne 105
Italiëlei 4 bus 10
2000 Antwerpen 

tel: 02 579 31 10
fax: 02 579 50 82
e-mail: meow.antenne.105@minfin.fed.be 

Inlichtingen tussen 9 en 12 uur.

Alle werkdagen tussen 9 en 12 en 14 tot 16 uur worden mondelinge inlichtingen verstrekt bij de gewestelijke directies van het kadaster, dienst uittreksels, Italiëlei 4 bus 10, 2000 Antwerpen.

Hier kan je ook aanvragen indienen voor het verkrijgen van uittreksels uit de kadastrale bescheiden.

Aan de eigenaars en huurders van de gemeente Edegem worden uitsluitend inlichtingen verstrekt over onroerende goederen gelegen binnen het ambtsgebied van de controle Mortsel, op dinsdagvoormiddag van 9 tot 12 uur op bovenstaand adres.

Praktisch

Nuttige externe adressen
Federale Overheidsdienst Financiën

Contactcenter: 02 572 57 57
elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur