Naar inhoud

Werk zoeken

De Werkwinkel brengt alle diensten samen die je moet raadplegen wanneer je op zoek bent naar werk.

In elke werkwinkel vind je:

  • 1 VDAB-consulent,
  • 1 PWA-beambte, en
  • 1 andere actor, zoals bij voorbeeld het OCMW.
     

Via de PWA-beambte is ook steeds de RVA vertegenwoordigd.

In samenspraak met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) heeft de werkwinkel ook de opdracht om de "dienstenwerkgelegenheid" op lokaal niveau verder uit te bouwen.
Deze nieuwe jobs moeten inspelen op sociale of ecologische behoeften. Gezinnen vragen allerlei hulp, maar door de hoge loonkosten worden heel wat taken niet meer uitgevoerd of enkel vervuld via zwarte circuits. Ook op het vlak van milieu, ecologie en vrije tijd zijn er nog heel wat maatschappelijke behoeften die aanleiding geven tot extra jobcreatie.

Wat biedt de Werkwinkel?

Je kan er onder meer:

  • begeleiding krijgen van een VDAB-consulent om makkelijker aan werk te geraken (basisdienstverlening en eventueel trajectbegeleiding),
  • gebruik maken van een aantal moderne instrumenten zoals: de WIS-vacaturebank, het internet, kennistesten via computer, virtuele shops, ...,
  • info krijgen over de RVA-reglementering zoals de federale tewerkstellingsmaatregelen, PWA-regeling, loopbaanonderbreking en tijdskrediet,
  • bepaalde documenten afhalen: VDAB-documenten zoals bewijs van inschrijving en RVA-attesten zoals PWA-attest, C109, ... 

Waar vind je de Werkwinkels?

Edegemnaars kunnen terecht in de werkwinkel in Kontich:
Molenstraat 30
2550 Kontich
Tel.: 03 450 79 90
Fax: 03 450 79 99
E-mail: wwkontich@werkwinkel.be
Openingsuren:
Voormiddag van 8u30 tot 12u00
Opmerking:
Namiddagen op afspraak Donderdagnamiddag gesloten

In het gemeentehuis, gemeenteplein 1 in Edegem kan je de WIS-vacaturebank raadplegen. 

 
Meer informatie over de Werkwinkels vind je op www.werkwinkel.be.

Praktisch

Nuttige externe adressen
Werkwinkel

Antwerpsestraat 44-46
2640 Mortsel
Tel.: 03 450 89 60
Fax: 03 450 89 69

Contacteer de werkwinkel via de website: http://www.werkwinkel.be/content/_master/site/7&wwID=161


Tel:  03 450 79 90
Fax:  03 450 79 99

Openingstijden

Openingsuren:
Voormiddag van 8.30 tot 12 uur
Namiddagen op afspraak
Donderdagnamiddag gesloten

Aanverwante thema's