Naar inhoud

Begravingen/bijzettingen, gedenktekens, beplantingen en versieringen begraafplaats

De gedenktekens (grafzerken, naamplaten, enz….) en beplantingen op de begraafplaats mag je enkel plaatsen na schriftelijke toelating.

Begravingen/bijzettingen en gedenktekens

De gedenktekens worden vervaardigd uit duurzame materialen, bij voorkeur in natuursteen. De maximum hoogte van de gedenktekens is vastgesteld op 1 meter. 

Bij begraving in volle grond wordt het gedenkteken tussen zes maanden en één jaar na de begraving geplaatst. De plaatsing van een gedenkteken op een concessie is verplicht. De plaatsing ervan op een graf in de gewone rij is vrij.

  • Voor graven in de gewone rij geldt dat in elke grafkuil slechts één begraving mag gebeuren. De afmetingen voor de gewone rij zijn 1,70  m lengte x  0,80 m breedte. De afmetingen voor een kinderpark zijn 1,20 m lengte x 0,60 m breedte 
  • Voor concessiegraven geldt dat er maximum twee personen boven elkaar mogen worden begraven. Grafconcessies worden afgebakend door het gedenkteken zelf of door boordstenen. De afmetingen voor een grafconcessie of een gedenkteken zijn voor 1 of 2 personen boven elkaar: 1 m x 2,50 m. Per bijkomende grafplaats van 1 m voor 1 of 2 personen boven elkaar verbreedt de concessie met 1,30 m. 
  • Voor urnenveldgraven geldt dat er maximum twee urnen begraven mogen worden. Het gedenkteken wordt geplaatst door een private ondernemer. Het wordt vervaardigd uit bovenvermelde duurzame materialen en heeft een oppervlakte van 0,40 m x 0,40 m en een dikte van 3 cm.  Deze gedenkplaat wordt horizontaal tussen de bestaande tegels geplaatst en op dezelfde hoogte als de andere gedenkplaten.
  • Voor columbariumnissen geldt dat er maximum twee urnen mogen worden bijgezet. De columbariumnis wordt door de gemeente afgesloten met een plaat in donker graniet van 40 cm x 40 cm x 2 cm. De kostprijs hiervoor bedraagt 75 euro. Dit bedrag wordt gefactureerd. Met een afhaalbewijs kan men de blanco naamplaat meenemen op de begraafplaats. De familie laat er op hun kosten tekst op graveren waarna de plaat door de grafmaker voor de columbariumnis zal worden bevestigd. De naamplaten moeten uiterlijk binnen de maand na afhaling worden teruggeplaatst.
  • Op het graf op het erepark oud-strijders komt een eenvoudig gedenkteken met naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene en een kruisje of takje in overeenstemming met zijn geloofsovertuiging. Het gedenkteken wordt geplaatst en bekostigd door de gemeente.
  • Het burgerlijk erepark bestaat uit graven van 1 m breed en 2,50 m lang. De gedenktekens, met dezelfde afmetingen, hebben de vorm van een sarcofaag. Ze worden vervaardigd uit de hiervoor vermelde duurzame materialen.

Beplantingen en versieringen 

De gemeente staat in voor het groenbeheer op de begraafplaats zoals het aanplanten van bomen en struiken, de afwerking van de wegen en rond de graven.
Door particulieren kunnen enkel niet-houtachtige aanplantingen binnen de grenzen van de grafplaats worden aangebracht. Ze mogen geen schade of hinder veroorzaken aan de omliggende graven of wegen. Alle aanplantingen die niet reglementair zijn aangebracht en/of het toezicht belemmeren, kunnen ambtshalve worden verwijderd.

Kronen, bloemen en andere voorwerpen moeten op de graven worden geplaatst. Ze mogen niet geplaatst worden in recipienten of omhulsels uit breekbaar glas. Kronen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn. 

De tegels links en rechts van de gedenkplaten op het urnenveld mogen gebruikt worden voor het plaatsen van bloemen en andere herdenkingsvoorwerpen. De grasstroken tussen de rijen moeten volledig vrij blijven.
 
Aan de afsluitplaten van het columbarium mogen kleine voorwerpen worden aangebracht/geplaatst.

Grotere bloemstukken en bloempotten zijn toegelaten op de strooiweide, de urnenvelden en bij de muren en grote kolommen van het columbarium in de daartoe aangeduide zones.

Bloemen en planten moeten steeds in goede staat onderhouden worden. Wanneer ze verwelkt zijn, moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hieraan kan de opruiming en het verwijderen van kronen, potten en dergelijke gebeuren door de zorgen van het gemeentebestuur. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de op de graven geplaatste voorwerpen.

Afhandeling

De aanvraag tot het plaatsen van een gedenkteken dien je in bij de gemeente. De formulieren kunt u afhalen bij de dienst publieke dienstverlening of hieronder downloaden.

Praktisch

Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

BTW BE 0207.537.933


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal

  • maandag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 19 uur
  • dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 13 uur

Opgelet: het onthaal is van maandag tot en met donderdag tussen de middag doorlopend geopend.

Aanverwante thema's