Naar inhoud

De Wieken - wijkwerking

De Wieken

In het kader van haar wijkwerking wil het gemeentebestuur van Edegem sinds 2005 meer aandacht schenken aan De Wieken en haar inwoners. De Wieken is een groot sociaal huisvestingsproject met 121 woongelegenheden waarvan 39 woningen en 82 appartementen. De Wijk telt een 285-tal inwoners. Samenleven binnen een wijk is niet altijd eenvoudig, zo kent de wijk haar eigen problemen. Het gemeentebestuur heeft de groenaanplanting gesaneerd en er kwam  een heraanleg van de doorsteek naar de Onafhankelijkheidstraat. Ook werd het binnenplein en de voetpaden aangepakt.

In 2006 kwamen enkele gemotiveerde wijkbewoners met het idee over het (her)opstarten van een wijkwerking in De Wieken. De grote trekkers voor het opstarten van deze wijkwerking waren Fons Vrolix die overleden is en Harry Christiaens die wegens omstandigheden gestopt is. In 2007 gingen de activiteiten hiervan van start met de ondersteuning van het gemeentebestuur. De taken zijn thans niet echt meer verdeeld, maar de motivatie bij enkele enthousiastelingen om het sociaal leven aan te moedigen blijft.

De verschillende activiteiten die met succes verlopen zijn: Nieuwjaarsdrink, natuurwandelingen, enkele stadwandelingen, fietstochten, pétanque, zomerfeest en deelname aan Edegemse burendag. Ook is er van september tot en met april alle 14 dagen op vrijdagavond een kaartavond.

Al bij al krijgen de bewoners ruim de gelegenheid om aan één van de activiteiten deel te nemen. Er worden ook inspanningen gedaan om de bewoners van de Oude Godstraat 140 te bereiken om deel te nemen aan activiteiten van de wijkwerking.  

In 2007 kreeg wijkwerking De Wieken van de Koning Boudewijnstichting een toelage voor het project “ Buiten Gewone Buurt “. Met dat geld werd een opkuisactie gedaan en een kaas- en wijnavond aangeboden aan de bewoners. In 2011 werd een nieuw dossier ingediend voor “Buiten Gewone Buurt 2011”, dat ook werd weerhouden. In 2012 wonen de eerste bewoners 35 jaar in De Wieken en bestaat de wijkwerking 5 jaar. Dat werd gevierd op 8 september met een receptie in samenwerking met het gemeentebestuur en een BBQ voor de ingeschreven bewoners. Dit kon mede gerealiseerd worden dank zij de steun van de Koning Boudewijnstichting.

Om een zekere continuïteit te waarborgen en niet telkens dezelfde mensen te belasten zou het fijn zijn dat enkele nieuwe mensen zich zouden aanbieden om mee in te staan voor het opstellen van de tenten en andere kleine taken...

Iemand die geïnteresseerd is kan zich altijd melden via e-mail, telefoon of via een van de bestuursleden. Ook mensen die ideeën hebben voor activiteiten kunnen deze voorstellen via dezelfde weg om ze dan samen uit te werken.

Meer weten over wijkwerking De Wieken? De Wieken 16, tel. 03 458 22 78 of e-mail: helena.stienen@telenet.be

Bekijk hier enkele foto's van de wijkwerkingactiviteiten in 2012.

 

Praktisch

Welzijn

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's